Професионално портфолио


Лични данни:
Име: Гинка Георгиева Колева
Е-поща: gikoleva@mail.bg
Тел: 
0888 764 851
Образование:
1992 – 1997 г. Магистърска степен по Немска филология, специалност учител по Немски език, Шуменски Университет “ Епископ Константин Преславски“
Професионално-квалификационна степен:
Степен IV ПКС
Степен: V ПКС
Квалификационни курсове и обучения:
За учебната 2022/2023 година:
21.03.2023 г. " Differenziert lesen ".
16.06-20.06.2023 г. "Учебен дизайн на електронното обучение".
08.08.2023г. " Wie kommt die Grammatik ins Spiel?"
30.08.2023г. " Visuelles Arbeiten und Videoeinsatz im DaF-DaZ-Unterricht "

За учебната 2021/2022 година:
04.04.2022- 09.04. 2022 г. " От STEAM към STEAM: Нов образователен подход."
12-20. 07.2022 г . Създаване на собствен облик на училището в електронна среда
14.06.2022 г. Wortwolken können mehr, als man denkt.
11.05.2022г. Lesen macht Spaß mit Aufgabendifferenzierung - von der Lektüre bis zum Sachtext

За учебната 2020/2021 година:
27.05.2021 г. So ist Das Leben A2
26.05. 2021 г. Wirksame Strategien für rezeptive Fertigkeiten Hören und Lesen.
от 21.05. 2021 до 31.05.2021 г. Развиване на знания и умения за създаване и използване  на дигитални интерактивни материали в учебния процес.
11.05. 2021 г. DaF-Schule: Kreatives Schreiben im DaF- Unterricht mit Kindern
06.05.2021 г. Indukative Methoden der Grammatikvermittlung im DaF/DaZ- Unterricht.
04.05. 2021 г. Grammatikvermittlung anders erleben. Handlungs- und lernorientiert mit geänderten Übungsprinzipien.
28.04.2021 г. Praxishelfer- Webinar: Übung macht den Meister.
16.04.2021 г. BlinkLearning bei Cornelsen.
22.03.2021 г. Ab und zu ein Gedicht- Ideen und Konzepte für den Einsatz im DaF- Unterricht.
20.03. 2021 г. Spielen im DaF- Unterricht? Auf jeden Fall!
24.02.2021 г. Praxishelfer- Webinar Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht motivierend und aktiv gestalten.
27.01.2021 г. Leistungsmessung und Bewertung im Online DaF- Unterricht

За учебната 2019/2020 година:
05.06.2020г. Einfach lernen, einfach machen. Erfolgreicher Transfer der Sprachkompetenz vom Unterrichtsraum.
02.06. 2020г. Abenteuer Online- Unterricht! Kooperativer handlungsorientierter Sprachunterricht.
06.05.2020г. Film ab. Einsatz von Videos im DaF/DaZ-Unterricht.
 26. 05. 2020г. Digitales DaF -Lernen im Primar- und Sekundarbereich. Unterrichten mit Adobe Connect
Квалификационен семинар за базови учители по проекта на Гьоте-институт " От практиката за практиката"
1. 10-12.07.2019" Роля и компетенции на базовия учител."
2. 02-04.2019 " Планиране на урока и методи за активиране на учениците в час"
3. 25.11. 2019- 20.01.2020 онлайн семинар " Особености на обучението по немски език за тийнейджъри."
За учебната 2018/2019 година:
"Създаване на учебно съдържание с добавена реалност ( AR ) с помоща на онлайн инструменти"

За учебната 2017/2018 година:
1. Methodisches Seminar für Deutschlehrer-innen .- Mit uns B1
2. Lehrerfortbildung: Kreativität, Methoden, Übersetzung und Interkulturalität im DaF -Unterricht
За учебната 2016/2017 година:

  1. Изготвяне на електронен тест.
  2. Изготвяне на образователни приложения learningapps.org.
  3. Майсторски клас на тема „Преподаване и усвояване на езикови компетентности за говорене на урока по чужд език-немски“ – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велики Преслав.
  4. Landeskunde entdecken Educational centre
  5. Обучение по немски език ориентирано към комуникативни задачи.  

19.02.2015-20.02.2015г. „Проектната работа в обучението по немски език като чужд език“ – град Шумен.
20.10.2014 г. Квалификационнен семинар за изпитващи за немска езикова диплома - град Русе
11.05.2013 г. Грамота за постижения в хуманитарната област- немски език от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.
24.06. - 26.06.2014 г. Квалификационнен семинар за подготовка на ученици за полагане на изпит за немска езикова диплома – град Бургас.
20.02. - 21.02.2014 г. Квалификационнен семинар град Варна.
18.10.2013 г. Квалификационнен семинар за изпитващи за немска езикова диплома град Варна.
23.10.2013 г. Методически семинар за учители по немски език – град Варна.
26.08. - 30.08.2013 г. Обучение на педагогическите специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност- главен учител.
12.11. - 30.11.2012 г.  Участие в хоспитационна програма на педагогическата служба за обмен в Любеке – Германия.
20.04.2011 г. Квалификационнен семинар град Варна.
30.10-31.10.2010 г. Семинар за справяне с конфликтни  ситуации и Бърнаут – ефект.
28.05.2010 г.  Квалификационнен семинар „Игрите в часовете по немски език“ град Шумен.
27.05.2010 г.  Квалификационнен семинар град Варна.
18.10. - 31.10.2009 г. Квалификационнен семинар в град Йена Германия.

Трудова дейност:
от 2015 г. СУ „Сава Доброплодни“ гр. Шумен
2000 – 2015 г. ГПЧЕ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Шумен
Награди и отличия
Грамоти: Грамота на Международна фондация " Св. Св. Кирил и Методии" за постижения в хуманитарната област- немски език.  11.05. 2013 г
Сертификати:

Заетост през настоящата учебна година: 2019/20
Длъжност: старши учител
Преподава по: Немски език в 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12 клас
Курс, школа, проект:
Проект „Студентски практики“
Проект „От практиката за практиката" - Гьоте институт
Владеене на чужди езици:
немски, английски, руски
Компютърна грамотност:
WORD, EXCEL, POWERPOINT 
Заетост през настоящата учебна година: 2020/21
Длъжност: старши учител
Преподава по: Немски език в 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 12 клас
 

Коментари